Algemene Voorwaarden Yoga Studio Devi
Volg je yogalessen bij Yoga Studio Devi dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden:
De cursist neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart of een losse kaart. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de proefles de eerste strip van de strippenkaart of losse kaart.


Eigen risico en aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
Yoga Studio Devi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.
Yoga studio Devi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.
Yoga studio Devi behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.


Lidmaatschap
De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via Yoga studio Devi. De strippenkaart biedt de mogelijkheid voor 10 lessen. Er zijn ook losse kaarten te verkrijgen.
Een 10 strippenkaart is persoonlijk maar in overleg wel overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit en het bijwoning van de lessen.
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin/familielid.
Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
 
Afmelden lessen
Indien de cursist verhinderd is, dient deze uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, via de app of per mail de les annuleren.  Indeien er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.


Betaling en opzegging
Een strippenkaart wordt aangeschaft via email direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.
Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.
Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.


Ziekte of blessures
Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Yoga studio Devi. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.
Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stopmaand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.
Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!
De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.
De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen een deelnemer de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen die het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in gevaar kan brengen.


Zwangerschap
Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!
Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.


Feestdagen, vakantie en annulering lessen
Op Nationale feestdagen is Yoga studio Devi gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.
De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

Wijziging lesrooster en/of prijzen
Yoga studio Devi behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de app en email.
Yoga studio Devi behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. De cursisten worden per e-mail op de
hoogte gehouden van alle voor de cursist belangrijke zaken. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.


 Sociaal
Aangeraden word om vijftien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen is storend. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit. Graag stilte in de zaal.
De (lichamelijke) integriteit van student dient altijd gerespecteerd te worden.
Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogaschool Devi niet getolereerd.
Foto’s en Geluidopnames
Foto’s en geluidsopnames die tijdens de lessen en workshops worden gemaakt, kunnen worden gepubliceerd in overleg met Yoga Studio Devi.


Onvoorziene omstandigheden

Yoga studio Devi is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.


Wijzigingen
Yoga studio Devi behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

COVID-19 Richtlijnen algemeen:
Reserveer online een plekje voor de les die je wil volgen. Dan heb ik zicht op wie er aanwezig is, en kan ik de aantallen in de studio beheersen.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus- verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of benauwdheidsklachten.
Vermijd openbaar vervoer, kom op de fiets als het kan.
Kom alleen op afspraak of bij een inschrijving voor een les-workshop.
Hoest en/of nies in je elle boog.

In de studio/zaal:
Bij binnenkomst kun je handen wassen en/of desinfecteren. Er staan pompjes met desinfectiemateriaal.
Betreedt en verlaat de studiozaal 1 voor 1 en/of te allen tijde met een afstand van minimaal
1.5 meter.
Bewaar in de lesruimte een afstand van 1.5 meter, waar nodig is dit aangegeven met vooraf geplaatste markering op de grond, plaatsing van yogamatten.
Schudt geen handen, ook geen lichamelijk contact. Namaste is een mooi alternatief.
Neem bij voorkeur je eigen yoga mat, kussen, deken, blokken en handdoek.
Neem je eigen afsluitbare drinkfles.
De docent zal tijdens de les geen aanrakingen/adjustments geven. Alleen verbale aanwijzingen.
Volg de instructies op van de studio en docent m.b.t. de looproute in de openbare ruimte.
Kleed je bij voorkeur thuis om.
Deurklinken worden met regelmaat gedesinfecteerd.
Kom op tijd niet eerder dan 10 minuten en niet later dan 5 minuten voor aanvang van de les.
Studio en docent houden ten alle tijden de veiligheid in de gaten.
Yoga studio Devi
Vierwoudstedeneer 140
3446 JP Woerden
KvK: 78599105